Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm

Econ Marek Michalczyk
adres: 25-237 Kielce, ul. Klimeckiego 10
telefon:(41) 361 92 16
fax:(41) 361 92 18
  
e-mail:econ@kki.pl
www:www.kkf.pl/econ

Pokaż certyfikat »

Oferta
Zakres oferowanych usług:
 • kompleksowe opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oczyszczalni ścieków, zakładów uzdatniania wody, zakładów utylizacji odpadów, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. elektrycznych;

 • Nadzory inwestorskie w budownictwie infrastruktury komunalnej;

Liczba odwiedzin:    1600

Ilość wykonanych oliczeń:    462

Propozycja współpracy:

Firma ECON nawiąże współpracę z samodzielnymi projektantami posiadającymi uprawnienie projektowe w budownictwie.
Propozycje współpracy prosimy nadsyłać na adres zamieszczony na naszej stronie internetowej
Obliczenia
Preferowane przez nasze Biuro rozwiązania dotyczące komór osadu czynnego na oczyszczalniach ścieków.
 1. Osad czynny
  Obliczenia przeprowadzamy w oparciu o wytyczne ATV - A 131.

 2. Osad czynny współpracujący z fludalnym złożem biologicznym EvU-perl
  Poniżej podajemy przykładowy kalkulator porównujący oba stosowane przez nas rozwiązania.


średni dobowy dopływ do komór osadu czynnego Qdśr    m3/d
średnie stężenie BZT5 w sciekach dopływających do komór osadu czynnego    g/m3
Przewidywane obciążenie osadu czynnego (oblliczone wg ATV A 131)    kgBZT5/kgsmd
Przewidywane stężenie zawiesiny w komorach osadu czynnego
(zalecane wielkości 2,0 - 3,5 kg/m3)
   kg/m3
Zakładana objętość złoża EvU-perl (zalecane wartości 20 - 55 %)    %
 
Referencje
LP Zamawiający Rodzaj wykonywanych projektów Data rozpoczęcia - zakończenia realizacji
1 Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
Kompletny projekt budowlany , projekt wykonawczy , kosztorys inwestorski , przedmiar robót oraz SWIOR , dla inwestycji
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W OBSZARZE ULICY KORNATKI W MSC. OBLĘGOREK GMINA STRAWCZYN” Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
Kanalizacja sanitarna : - kanały PCV 200 – 2 300,5 m Wodociąg: - z rur PE100 SDR11 PN16 90/8,2 mm – 43,5m - z rur PE100 SDR11 PN16 110/10,0 mm – 1 736 m - łączna długość wodociągu – 1 779,5 m

08.07.2020r. - 30.04.2021r.
2 Gmina Łoniów
Łoniów 56
27-670 Łoniów
Kompletny projekt budowlany , projekt wykonawczy , kosztorys inwestorski , przedmiar robót oraz SWIOR , dla inwestycji
„ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SKWIRZOWA, SKRZYPACZOWICE, ŁONIÓW KOLONIA, WNORÓW, PIASECZNO GMINA ŁONIÓW” Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
Skrzypaczowice: wodociąg z rur PE110 L=242,5 m Łoniów Kolonia : wodociąg z rur PE90 L=24,5 m Wnorów : wodociąg z rur PE110 L =716,5 m Skwirzowa I; wodociąg z rur PE90 L=181,0m Skwirzowa II: wodociąg z rur PE90 L=1108,5m Piaseczno: wodociąg z rur PE110 L=539,0m. Łączna długość projektowanego wodociągu L = 2 812,0 m

01.07.2020r. - 30.04.2021r.
3 Zakład Instalacji Sanitarnych Prowadzenie i Nadzór Inwestycji
UL. Słowackiego 9
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania :
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach :
Biała, Gawłów, Rekcie i Suchowola i oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała gm.Rząśnia.
  Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
  - Oczyszczalnia ścieków o wydajności wraz z niezbędną infrastrukturą
  Qdśr = 221 m3/d
  RLM = 1700 MK
  - Sieć wodociągowa L = 0,43 km
  - Budowa drogi L = 0,35 km
  - Budowa sieci kanalizacyjnej L = 33,4 km
  - Tłocznie ścieków 22 szt
07.06.2018r. - 06.08.2020r.
4 WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 64
25-701 KIELCE
Kompletny projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz SWIOR, dla inwestycji:
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – Etap 2 :
 • Zadanie 2 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków
  z miejscowości Ciekoty
  Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
  - kanalizacja grawitacyjna – dn 200 L = 6 860 m
  - kanalizacja tłoczna – dn 110 L = 1837 m
  - pompownie sieciowe ścieków - 5 szt.
  - przyłącza sanitarne - 160 szt.
21.09.2018r. - 23.03.2020r.
5 WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 64
25-701 KIELCE
Kompletny projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz SWIOR, dla inwestycji:
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – Etap 2 :
 • Zadanie 3 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków
  z miejscowości Barcza.
 • Zadanie 4 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków
  z miejscowości Brzezinki
  Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
  - kanalizacja grawitacyjna – dn 200 L = 8 072 m
  - kanalizacja tłoczna – dn 110 L = 757 m
  - pompownie sieciowe ścieków - 3 szt.
  - przyłącza sanitarne - 223 szt.
21.09.2018r. - 19.02.2020r.
6 WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 64
25-701 KIELCE
Kompletny projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz SWIOR, dla inwestycji:
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów – Etap 2 :
 • Zadanie 5 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków
  z miejscowości Marczakowa Dolina i Łąki
 • Zadanie 6 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków
  z miejscowości Masłów Drugi, Nademłyn.
  Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące :
  - kanalizacja grawitacyjna – dn 200 L = 5 895 m
  - kanalizacja tłoczna – dn 110 L = 1 468 m
  - pompownie sieciowe ścieków - 3 szt.
  - przyłącza sanitarne- 189 szt.
21.09.2018r. - 03.01.2020r.
7 WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 64
25-701 KIELCE
Projekt budowlany dla zadania
"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa w Kielcach."
Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące:
 • Sieć wodociągowa ul. Wrzosowa z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy :
  w tym
  DN250 mm - długości 3851,0 m.
  DN200 mm - długości 256,0 m.
  DN150 mm - długości 8,0 m.
  DN100 mm - długości 235,0 m.
  DN80 mm - długości 26,0 m.
Razem: 4376,00 m
28.04.2017r. - 03.10.2019r.
8 WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O.
UL. KRAKOWSKA 64
25-701 KIELCE
Projekt budowlany dla zadania
"Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej, Gen. St. Maczka, Zagnańskiej w Kielcach."
Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące:
 • Sieć wodociągowa ul. Wrzosowa z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy :
  DN300 mm - długości 267,0 m.
 • Sieć wodociągowa ul. Maczka z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy :
  DN100 mm - długości 79,0 m.
 • Sieć wodociągowa ul. Zagnańska z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy :
  w tym
  DN500 mm - długości 120,30 m.
  DN300 mm - długości 78,90 m.
  DN250 mm - długości 1408,30 m.
  DN200 mm - długości 60,00 m.
  DN150 mm - długości 1462,9 m.
  DN100 mm - długości 78,80 m.
Razem Wrzosowa, Gen.St.Maczka, Zagnańska : 3 555,00 m
28.04.2017r. - 08.03.2019r.
9 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 6B 21-400 ŁUKÓW „Projekt Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – CZĘŚĆ II” Zadanie renowacja kanalizacji sanitarnej.
Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji są następujące:
 • Renowacja studzienek kanalizacyjnych - 104 szt.
 • Renowacja sieci kanalizacyjnej DN 200-800mm – 3 332,07 mb
  w tym
  DN 200 – 262,06 mb
  DN 300 - 1 368,12 mb
  DN 400 - 721,09 mb
  DN 500 - 175,15 mb
  DN 800 - 805,65 mb
 • Kraking statyczny sieci kanalizacyjnej DN 300 - 400mm – 148,20 mb
  w tym
  DN 300 - 102,00 mb
  DN 400 - 46,20 mb
10.07.2019r. - 26.09.2019r.
10 Gmina Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18 26-085 Miedziana Góra BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOŁECTWACH: PRZYJMO, BOBRZA, ĆMIŃSK RZĄDOWY, ĆMIŃSK KOŚCIELNY, PORZECZE ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOŁECTWACH: PRZYJMO, BOBRZA, ĆMIŃSK RZĄDOWY, ĆMIŃSK KOŚCIELNY
Wykonane prace projektowe :
 • Materiały do decyzji środowiskowej
 • Materiału do wydania decyzji lokalizacyjnej
 • Projekt Technologiczny,
 • Projekt Budowlany,
 • Projekt Wykonawczy
 • Operat wodno-prawny
 • Nadzór autorski
 • Kosztorys inwestorski
 • Przedmiar
 • SWIOR
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
 • kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna + ciśnieniowa – 56 422 mb
 • pompownie ścieków sieciowe – 12 szt.
 • budowa i przebudowa sieci wodociągowej dn110-200mm – 21 074 mb
  w tym
  dn 90 – 525 mb
  dn110 – 5 528 mb
  dn160 – 13 082 mb
  dn200 – 1 939 mb
 • stacje hydroforowe – 3 szt.
 • rozbudowa ujęcia wody – dobudowany zbiornik wody o pojemności 4 x 150 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą i modernizacją szachtów dwóch studni głębinowych
07.01.2016r. - 19.06.2018r.
11 Gmina Miedziana Bieliny ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny Sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bieliny.
Część nr 4. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Górki Napękowskie , Napęków , Belno , Makoszyn i Lechów w gminie Bieliny .
Wykonane prace projektowe :
 • Materiały do decyzji środowiskowej
 • Materiału do wydania decyzji lokalizacyjnej
 • Projekt Technologiczny,
 • Projekt Budowlany,
 • Projekt Wykonawczy
 • Operat wodno-prawny
 • Nadzór autorski
 • Kosztorys inwestorski
 • Przedmiar
 • SWIOR
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna – 86 827 mb
pompownie ścieków sieciowe – 22 szt.
Kanalizacja ciśnieniowa – 5 311 mb
08.03.2016r. - 28.12.2017r.
12 Gmina Kluczewsko
ul. Spółdzielcza 12,
29-120 Kluczewsko
„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku - etap II”
Zakres prac :

Ścieki dopływające do oczyszczalni
WskaźnikŚcieki surowe
Qd [m3/d]258
CHZT [kg/d]296,0
BZT5 [kg/d]148,0
Zawiesina ogólna [kg/d]138,0
Azot ogólny [kg/d]24,4
Fosfor ogólny [kg/d]3,7

Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi:
RLM = 148 kg BZT5/d : 0,06 kg/MR*d = ok. 2.467 RLM,

Wymagany stopień oczyszczania
Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800) dla RLM w zakresie 2.000 ÷ 9 999.

Podstawowe elementy oczyszczania ścieków po modernizacji rozbudowie:
 1. Tłocznia ścieków surowych
  • Stacja pomp zatapialnych
 2. Mechaniczne podczyszczanie ścieków
  • Automatyczne sito skratkowe z praską i płukaniem skratek
  • Automatyczny piaskownik poziomy
 3. Istniejący reaktor biologiczny
  • Separator zawiesiny łatwo opadalnej
  • Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu
  • Komora denitryfikacji/nitryfikacji
  • Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków
 4. Istniejące pomieszczenie dmuchaw
  • Układ dystrybucji powietrza
  • Stacja dmuchaw
  • Szafa elektryczno – sterownicza
  • Wentylacja mechaniczna
 5. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych
  • Przepływomierz elektromagnetyczny
  • Komora poboru próbek
 6. Istniejący zbiornik osadu nadmiernego
  • Układ napowietrzania osadu
  • Układ do zagęszczania osadu
 7. Zbiornik osadu zagęszczonego
  • Układ napowietrzania osadu
  • Układ do odprowadzenia osadu
 8. Stacja mechanicznego odwadniania osadu
  • Prasa do odwadniania mechanicznego
  • Stacja flokulantu
  • Przenośnik śrubowy osadu
 9. Stacja wapnowania osadu
  • Mini-zestaw do wapnowania osadu
  • Przenośnik śrubowy wapna
23.11.2016 – 18.05.2017
13 Gmina Miedziana Góra
Ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej w msc. Miedziana Góra , Ciosowa , Ćwmińsk , Tumlin Etap IV zadania 1 - 8”
Zakres prac :
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , Projekt Budowlano – Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania :

Kanały grawitacyjne
długość łączna 38 975 mb, w tym:

Ø 200 mm – 38 144 mb
Ø 150 mm(ONS) – 831 mb

Przewody tłoczone
długość łączna 5 391 mb, w tym:

Ø 110 mm – 5 391 mb

Kanalizacja ciśnieniowa
długość łączna 285 mb

przepompownie sieciowe - 9 sztuk
przepompownie przydomowe - 5 sztuk
04.02.2010 – 15.12.2015
14 Gmina Chybie
Ul. Bielska 78
43-520 Chybie
„Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia Ścieków Chybie – etap III”
Zakres prac :
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , Projekt Budowlano – Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
Zakres rzeczowy prac obejmuje:

 • kanały ściekowe grawitacyjne L=13106,0 m
 • przewody tłoczne PE-HD L=4090,0 m
 • pompownie sieciowe ścieków P 11 szt.
 • przewody kanalizacji ciśnieniowej L=15964 m
 • przewody kanalizacji ciśnieniowej (przyłącza) L=4904 m
01.01.2010 – 08.10.2015
15 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Opolska 51
42-200 Tarnowskie Góry
,,Modernizacja oczyszczalni ścieków „Leśna” przy ul. Kraszewskiego w Tarnowskich Górach”
Zakres prac :Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania :


Dopływ charakterystyczny Wartość Jednostka
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków 1 147m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków 794m3/d
Qh,max maksymalna godzinowa ilość ścieków 187m3/h
Q roczne – roczna ilość ścieków 654 810m3/rok


WskaźnikŚcieki surowe
CHZT [kg/d]1 543,1
BZT5 [kg/d]578,7
Zawiesina ogólna [kg/d]812,6
Azot ogólny [kg/d]124,5
Fosfor ogólny [kg/d]17,8


RLM = 9 645 osoby Jakość ścieków oczyszczonych:
Odczyn 6,5 – 9,0 pH
CHZT < 125 mgO2/dm3
BZT5 < 15 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3
SNog < 15 mg/dm3
SPog < 2 mg/dm3

Projektem objęto następujące obiekty:
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
- Automatyczne sito skratkowe
- Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
- Selektor beztlenowy
- Komora denitryfikacji/nitryfikacji
- Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków
- Stacja dmuchaw
- Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego
- Stacja mechanicznego odwadniania osadu
- Stacja wapnowania osadu odwodnionego
- Zbiornik retencyjny wód deszczowych
- Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM.
08.10.2014 – 30.05.2015
16 GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.
Ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” – zadanie nr 1.3.1a, zadanie nr 1.3.1b. Oczyszczalnia Ścieków Henrykowska.
- docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków:


Dopływ charakterystyczny Wartość Jednostka
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków 12 000m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków 15 000m3/d
Qh,max maksymalna godzinowa ilość ścieków 1 067m3/h
Q roczne – roczna ilość ścieków 4 380 000m3/rok


WskaźnikŚcieki surowe
CHZT [kg/d]14 754
BZT5 [kg/d]7 617
Zawiesina ogólna [kg/d]8 822
Azot ogólny [kg/d]1 460
Fosfor ogólny [kg/d]143


RLM = 126 950 osoby Jakość ścieków oczyszczonych:
Odczyn 6,5 – 9,0 pH
CHZT < 125 mgO2/dm3
BZT5 < 15 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3
SNog < 10 mg/dm3
SPog < 1 mg/dm3

Projektem objęto następujące obiekty:
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
- Automatyczne sito skratkowe
- Piaskownik przedmuchiwany
- Osadniki wstepne
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
- Selektor beztlenowy
- Komora defosfatacji
- Komora denitryfikacji/nitryfikacji
- Osadniki wtórne poziome
- Stacja dmuchaw
- Zagęszczacze grawitacyjne
- Stacja mechanicznego zagęszczania osadów
- Stacja mechanicznego odwadniania osadu
- Stacja wapnowania osadu odwodnionego
- Suszarnia osadów
- Zbiornik retencyjny wód deszczowych
- Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM.
08.12.2013 – 30.05.2015
17 AB Anna-Bud
Bilcza ul. Marmurowa 60
26-026 Morawica
Na rzecz
Urząd Gminy Morawica
Ul. Kielecka 38
26-026 Morawica
(żółty FIDICK)
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach – rozszerzenie projektu - w ramach projektu Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica”
Zakres prac:
Projekt Budowlany, projekt Wykonawczy, nadzór autorski.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Dopływ charakterystyczny Wartość Jednostka
Qdśr 2 120m3/d
Qdmax 2 650m3/d
Qhśr 106m3/h
Qhmax 198m3/h


Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych [kg/d]
Wskaźnik Wartość
Ł BZT5933
Ł ChZT1 802
Ł zawiesina og.984
Azot ogólny206
Fosfor ogólny28


RLM = 15 547 osoby
Jakość ścieków oczyszczonych:

Odczyn 6,5 – 9,0 pH
CHZT < 125 mgO2/dm3
BZT5 < 15 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3
SNog < 15 mg/dm3
SPog < 2 mg/dm3

Projektem objęto następujące obiekty:

Zaprojektowany zakres przebudowy oczyszczalni ścieków w Brzezinach obejmuje wszystkie obiekty i instalacje, które zgodnie z przyjętą technologią będą niezbędne dla osiągnięcia wymaganych efektów technicznych i technologicznych.
Układ technologiczny ciągu ściekowego oczyszczalni składać się będzie z:
 • części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. skratek i piasku,
 • części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji zanieczyszczeń wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego, zgodnie z wymaganymi efektami oczyszczania ścieków,
 • części osadowej polegającej na odwodnieniu osadów ściekowych na poziomie 18% s.m. oraz ich higienizacji lub kompostowaniu, dających możliwość dalszego zagospodarowania,
 • główna pompownia ścieków,
 • piaskownik pionowy i krata schodkowa,
 • punkt zlewny ścieków dowożonych,
 • blok oczyszczania biologicznego składający się z czterech okrągłych reaktorów biologicznych zblokowanych z osadnikami wtórnymi,
 • dwóch okrągłych zagęszczaczy osadu nadmiernego z pompownią osadu,
 • pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 • dwa nowe osadniki wtórne zintegrowane z pomieszczeniem pompowni osadu,
 • laguna hydroponiczna,
 • poletka osadowe,
 • budynek stacji odwadniania osadu,
 • budynek socjalny,
 • budynek garażowy z wiatą,
 • stacja dmuchaw i zbiornik PIX-u,
 • kanał odpływowy z korytem pomiarowym,
 • infrastruktura podziemna: rurociągi technologiczne, sieć wodociągowa, rury kanalizacyjne, linie kablowe, itp.
01.08.2013 – 30.03.2015
18 HYDROKOMPLEKS
Ul. Jabłoniowa 15
28-100 Busko
Projekt dla inwestycji „Budowa podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji kieleckiej – budowa odcinków należących do sieci wraz z przyłączami sanitarnymi.”
Łączna długość kanalizacji sanitarnej: 21 188 mb.
10.10.2013 – 29.12.2014
19 Urząd Miasta Łazy
Traugutta 15,
42-450 Łazy
„Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowniami ścieków dla miejscowości Łazy etap II”

Zakres prac
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej, badania geologiczne, podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Projekt Budowlano – Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Kanały grawitacyjne
długość łączna 24 370 mb, w tym:
 • ∅ 200 mm – 19 732,0 mb
 • ∅ 160 mm(ONS) – 4 638,0 mb
PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 5 719,0 mb, w tym:
 • ∅ 180 mm – 735,0 mb
 • ∅ 110 mm – 4 559,0 mb
 • ∅ 50 mm – 405,0 mb
PNEUMATYCZNE PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE SZTUK 10
 1. P1 – Q = 42,5 m3/h, H = 20 m
 2. P2 – Q = 25 m3/h, H = 33 m
 3. P3 – Q = 11,4 m3/h, H = 32 m
 4. P4 – Q = 14,6 m3/h, H = 25 m
 5. P5 – Q = 6 m3/h, H = 34 m
 6. P6 – Q = 5,8 m3/h, H = 19 m
 7. P7 – Q = 5,45 m3/h, H = 28 m
 8. P8 – Q = 5,35 m3/h, H = 21 m
 9. P9 – Q = 6,7 m3/h, H = 16 m
 10. P10 – Q = 6,1 m3/h, H = 24 m
POMPOWNIE PRZYDOMOWE SZTUK 7
06.02.2014 – 29.12.2014
20 Urząd Miasta Józefów
Ul. Kardynała Wyszyńskiego 10
05-420 Józefów
Opracowanie kompletnego projektu technologicznego oraz projektu budowlanego,
Dla inwestycji:
Projekt oczyszczalni ścieków w Józefowie wraz z kolektorem zrzutowym i wylotem ścieków oczyszczonych Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
        OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
       
ParametrWartość
Parametry projektowane oczyszczalni ścieków
Qśr - średnia dobowa ilość ścieków2 500 m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków3 000 m3/d
Qhmax - maksymalna godzinowa ilość ścieków225 m3/h
Qm - miarodajny przepływ ścieków (I = 90 %)2 x 110 m3/h
Roczna ilość ścieków 912.500 m3/rok

Wskaźnik, Qd = 1.100 m3/dŁadunekStężenie
Odczyn------pH7
CHZTkgO2/dobę2.160gO2/m3864
BZT5kgO2/dobę1.080gO2/m3432
Zawiesina ogólnakg/dobę1.170g/m3468
Azot ogólnykgN/dobę198gN/m379,2
Fosfor ogólnykgP/dobę45gP/m318,0
Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi: RLM =. 18 000 MR,

Gwarantowany stopień oczyszczania.
Odczyn6,5 - 9,0 pH
ChZT< 125 mgO2/dm3
BZT5< 15 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna< 35 mg/dm3
SNog< 15 mg/dm3
SPog< 2 mg/dm3

Podstawowe elementy oczyszczalni:
1.  Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
-  Automatyczna krata hakowa
-  Automatyczne sito skratkowe
-  Piaskownik pionowy
2.  Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
-  Pięciokomorowy selektor beztlenowy
-  Komora denitryfikacji/nitryfikacji
-  Osadniki wtórne pionowe – separacja osadu od ścieków
-  Stacja dmuchaw
-  Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego
-  Stacja mechanicznego odwadniania osadu
-  Stacja wapnowania osadu odwodnionego
-  Pompa ciepła
-  Fotowoltanika
-  Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne systemu GSM


03.09.2013 – 03.04.2014
21 Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Opracowanie studium wykonalności, prac geodezyjnych, geologicznych, koncepcji, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę oraz projektu budowlano-wykonawczy,
Dla inwestycji:
Budowa oczyszczalni ścieków 2 x 300 m3 oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków, gm. Fałków Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
        OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
        Dopływ
ParametrWartość
Qśr - średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych600 m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ściekó sanitarnych780 m3/d
Qhmax - maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych65 m3/h
Qm - miarodajny przepływ ścieków (I = 70 %)40 m3/h
        Jakość ścieków surowych
Wskaźnik, Qd = 600 m3/dŁadunekStężenie
Odczyn------pH6,5-8,0
CHZTkgO2/dobę550gO2/m3916
BZT5kgO2/dobę300gO2/m3500
Zawiesina ogólnakg/dobę275g/m3458
Azot ogólnykgN/dobę55gN/m392
Fosfor ogólnykgP/dobę9gP/m315
Ilość mieszkańców równoważnych, które obsługiwać będzie oczyszczalnia wynosi: RLM = 5.000 MR

Gwarantowany stopień oczyszczania.
Odczyn6,5 - 9,0 pH
ChZT< 125 mgO2/dm3
BZT5< 25 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna< 35 mg/dm3

Podstawowe elementy oczyszczalni:
1.  Punkt zlewny ścieków dowożonych FEK-PAK.
2.  Pompownia ścieków surowych.
3.  Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych.
4.  Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych.
5.  Stacja dmuchaw.
6.  Mechaniczne odwadnianie osadów nadmiernych w budynku technicznym oczyszczalni.
7.  Higienizacja osadu odwodnionego – przyrodnicze wykorzystanie osadu.
8.  Działanie oczyszczalni jest całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie
     sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu
     GSM.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Ogólna długość kanalizacji sanitarnej – 32 098 mb
W tym:
- kanalizacja grawitacyjna - 22 872mb
- kanalizacja tłoczna - 9 226mb
- pompownie sieciowe – szt. 9
- przyłącza sanitarne - 634 szt.

06.10.2006 r. - 15.06.2013 r.
22 Urząd Gminy w Chybiu
ul. Bielska 78,
43-520 Chybie
"PROJEKT BUDOWY OCZYSZCZALNI śCIEKÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY CHYBIE" - ETAP I I II.
Zakres prac:
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej, badania geologiczne, podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Projekt Budowlano-Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, nadzór autorski nad realizacją:
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
        OCZYSZCZALNIA śCIEKÓW
        Ilość ścieków

ParametrWartość
Qśr - średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych1100 m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ściekó sanitarnych1400 m3/d
Qhmax - maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych105 m3/h
        Jakość ścieków surowych
Wskaźnik, Qd = 1.100 m3/dŁadunekStężenie
Odczyn------pH6,5-8,0
CHZTkgO2/dobę922gO2/m3902
BZT5kgO2/dobę588gO2/m3534
Zawiesina ogólnakg/dobę531g/m3483
Azot ogólnykgN/dobę114gN/m3103,6
Fosfor ogólnykgP/dobę19gP/m317,3
Jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika.
Parametr stężenia zanieczyszczeńJednostkaIlośćJednostkaIlość
OdczynxxxxxxxxxxxxxxpH6,5 - 9,0
ChZT% redukcji75g/m3< 125
BZT5% redukcji90g/m3; 25
Zawiesina ogólna% redukcji90g/m3< 35

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o dwa pracujące równoległe reaktory nitryfikująco-denitryfikujące w oparciu o osad czynny z tlenową stabilizacją osadu w systemie technologicznym BIO-PAK o wydajności hydraulicznej Qdśr = 2 x 550 = 1.100 m3/d.
              KANALIZACJA SANITARNA:
- KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 22036,0 mb, w tym:
- Dn 250 mm - 1219,0 mb
- Dn 200 mm - 18701,0 mb
- Dn 160 mm - 3016,0 mb
- PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 6727,0 mb, w tym:
- Dn 225 mm - 1869,0 mb
- Dn 160 mm - 771,0 mb
- DN 125 mm - 1044,0 mb
- D 110 mm - 3043,0 mb
- PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
P1 - Q = 61,2 m3/h - tłocznia ścieków
P2 - Q = 22 m3/h - pompownia ścieków
P3 - Q = 19,5 m3/h - pompownia ścieków
P4 - Q = 20,5 m3/h - pompownia ścieków
P5 - Q = 20,0 m3/h - pompownia ścieków
P6 - Q = 36,0 m3/h - tłocznia ścieków
P7 - Q = 20,0 m3/h - pompownia ścieków
P8 - Q = 28,6 m3/h - pompownia ścieków
P9 - Q = 23,0 m3/h - pompownia ścieków
P10 - Q = 20,0 m3/h - pompownia ścieków
P11 - Q = 25,2 m3/h - tłocznia ścieków
P12 - Q = 32,4 m3/h - tłocznia ścieków
P13 - Q = 20,5 m3/h - pompownia ścieków
P14 - Q = 19m5 m3/h - pompownia ścieków
P15(ist) - Q = 39,2 m3/h - pompownia ścieków
- KANALIZACJA CIśNIENIOWA
        długość łączna 2799,0 mb, w tym przepompownie przydomowe - ilość 37- szt.
30.04.2007 r. - 31.01.2012 r.
23 Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzisław
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki gm. Sędziszów, Kaziny, Mieronice, Łany, świątniki, Wodzisław, Laskowa gm. Wodzisław. Budowa sieci wodociągowej w Wodzisławiu
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 17 190,0 mb, w tym:
 • DN 250 mm - 1242,0 mb
 • DN 200 mm - 15948,0 mb
 • DN 160 mm - 682,0 mb
PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 875,0 mb, w tym:
 • DN 110 mm - 875,0 mb
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
ilość - 3 szt.

SIEĆ WODOCIˇGOWA
Wodzisław
 • DN 160 mm - 1198,0 mb
23.05.2011 r. - 30.06.2011 r.
24 Urząd Miasta Sławków
Rynek 1,
41-260 Sławków
Koncepcja kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miasta Sławkowa
Dane charakterystyczne opracowania:
Opracowanie obejmuje trzywariantową koncepcję kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla miasta Sławkowa.
Charakterystyczne parametry inwestycji w zależności od wariantu rozwiązania przedstawiono w ponizszej tabeli:
Miasto SławkówQdśr [m3/d]Qdmax [m3/d]Qhmax [m3/h]Kanalizacja grawitacyjna [m]Kanalizacja tłoczna [m]
Wariant A1203,81457151,848 2307 290
Wariant B1203,81457151,8482306 820
Wariant C1304,01578164,448 2309 120
23.05.2011 r. - 30.06.2011 r.
25 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o.
Ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew
Aktualizacja Projektu Wykonawczego,
kosztorys inwestorski,
Dla inwestycji:
Rozbudowa i modernizacja istniejącej Miejskiej Oczyszczalni ścieków przy Al. 600-lecia w Sochaczewie.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Opracowanie aktualizacji kompletnego projektu wykonawczego dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja istniejącej Miejskiej Oczyszczalni ścieków przy Al. 600-lecia w Sochaczewie.
 • Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Sochaczewie:
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni razemWartość
Qd.śr.ś.m3/d8 951
Qd.max.m3/d11 636
Qh.max.m3/h750
Qh.śr.m3/h373
Qh.d.śr.m3/h526
W tym:
ścieki dowożone (założenia)Wartość
Qd.śr.m3/d400
Qd.maxm3/d450
Qh.maxm3/h50

WskaźnikŁadunek średniStężenie maksymalne
Odczyn------pH7,2
CHZTkgO2/dobę6437,0gO2/m31019
BZT5kgO2/dobę3355,5gO2/m3460
Zawiesina ogólnakg/dobę2986,6g/m3638
Azot ogólnykgN/dobę636,9gN/m364
Fosfor ogólnykgP/dobę131,1gP/m320
Chlorkikg/dobę1534,7g/m3245
Siarczanykg/dobę529,0g/m388
Łączna liczba mieszkaćów równoważnych wynosi 55 925 RLM

W ramach realizacji zlecenia opracowano projekty wykonawcze dla następujących prac:
 • Części mechanicznego oczyszczania ścieków
  • Budynek krat
  • - Wymiana krat i układu transportowania skratek
   - Montaż przenośnika piasku
   - Dobudowa pomieszczenia na kontenery do odbioru piasku i skratek wyposażonego w układ do transportu kontenerów z odpadami na plac
   - Remont wewnętrznych instalacji co i wentylacji
  • Napowietrzane piaskowniki z odtłuszczaczami
  • - Remont części betonowych piaskownika znajdujących się nad poziomem ścieków
   - Montaż mechanicznych zastawek na dopływie ścieków do psoczególnych komór
   - Montaż nowych kabli grzewczych na torach jednych zgarniacza.
  • Pompownia główna
  • - Wymiana trzech pomp o wydajności 250 m3/h, H = 9,0 m, P = 15 kW.
 • Części biologicznego oczyszczania ścieków w postaci reaktorów przepływowych z osadem czynnym oraz osadników wtórnych.
  • Reaktory osadu czynnego
  • - Budowa nowego reaktora pracującego w technologii Organica - Ogrody Odnowy o przepustowości 3 000 m3/d.
   - Zaadaptowanie istniejących reaktorów do pracy w technologii Organica - Ogrody Odnowy w raz z wymianą mieszadeł, rusztu napowietrzającego oraz obudowaniem reaktorów szklarnią o przepustowości 6 000 - 7 700 m3/d
   - Przekonstruowanie dopływu ścieków i osadów do rozdzielacza przed reaktorami biologicznymi w celu uzyskania efektu mieszania ścieków z osadem recyrkulowanym przed przelewami rozdzielającymi.
  • Osadniki wtórne
  • - Wymiana wyposażenia w istniejących osadnikach wtórnych.
   - Remont bieżni na istniejących osadnikach wtórnych.
   - Dobudowa nowego osadnika radialnego o średnicy 21m.
   - Montaz wyposażenia nowego osadnika wtórnego.
 • Części odbioru i przeróbki osadu
  • Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
  • - Zakup dodatkowej (rezerwowej) pompy zatapialnej.
  • Komora rozdziału
  • - Podłączenie kanału zasilającego trzeci (dobudowany) osadnik wtórny
  • Stacji odwadniania i wapnowania osadu.
  • - Demontaż istniejącego wyposażenia
   - Zamontowanie nowej prasy do odwadniania osadu
   - Dobudowa pomieszczenia na przyczepę z osadem
   - Montaz zestawu hydroforowego.
  • Plac zadaszony
  • - Budowa zadaszenia nad poletkami osadowymi o powierzchni 250 m2.
23.08.2010 r. - 15.03.2011
26 Urząd Miasta Kielce
Rynek 1,
25-303 Kielce
"Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzystowymi rurociągami tłocznymi i częściowo grawitacyjnymi dl apołudniowej części miasta Kielc wzdłuż ulic: ściegiennego, Przyłogi, Łanowej, Sukowskiej, Kalinowej, Do Modrzewia, Na Stole, Leśniówka, Posłowicka, Zagrabowicka, Charsznicka, Chorzowska, Będzińska, Olkuska, Sędziszowska oraz na gruntach gminy Sitkówka-Nowiny"
Zakres prac:
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej, badania geologiczne, podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Projekt Budowlano-Wykonawczy, kosztory inwestorski, przedmiar robót.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
KANAŁY GRAWITACYJNE

długość łączna         25052,0 mb,
w tym:
 • ø 1000 mm - 594,0 mb
 • ø 800 mm - 773,0 mb
 • ø 400 mm - 932,0 mb
 • ø 300 mm - 2714,0 mb
 • ø 200 mm - 15903,0 mb
 • ø 150 mm (ONS) - 4105,0 mb
PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna         9940,0 mb,
w tym:
 • ø 500 mm - 1622,0 mb
 • ø 450 mm - 4941,0 mb
 • ø 315 mm - 1583,0 mb
 • ø 140 mm - 713,0 mb
 • ø 125 mm - 32,0 mb
 • ø 110 mm - 997,0 mb
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
P2-Q=105 m3/h, H=1,62 m, M=2 x 5,9 kW,
tłocznia ścieków.
P3-Q=22 m3/h, H=6,0 m, M=2 x 0,8 kW,
tłocznia ścieków.
P4-Q=45 m3/h, H=9,03 m, M=2 x 2,7 kW,
tłocznia ścieków.
P5-Q=23 m3/h, H=39,00 m, M=2 x 10,3 kW,
tłocznia ścieków.
P6-Q=678 m3/h, H=30,00 m, M=2 x 46,0 kW,
tłocznia ścieków.
P8-Q=36 m3/h, H=33,00 m, M=2 x 9,7 kW,
tłocznia ścieków.
P9-Q=230 m3/h, H=47 m, M=2 x 57,3 kW,
tłocznia ścieków.
12.02.2009 r. - 15.03.2011 r.
27 Urząd Miasta Kielce
Rynek 1,
25-303 Kielce
"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w ulicy Batalionów Chłopskich od nr ewid. 400 do nr porządkowego 236, w ulicy Zbigniewa Kruszelnickiego, wzdłuż drogi od ul. Batalionów Chłopskich z włączeniem do istniejącego kolektora ø 800 mm przy ul. Stawki"
Zakres prac:
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej, badania geologiczne, podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarynkowaniach środowiskowych, Projekt Budowlano-Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
KANAŁY GRAWITACYJNE

długość łączna         6818,0 mb,
w tym:
 • ø 1000 mm - 381,0 mb - polimerobeton
 • ø 800 mm - 322,0 mb - polimerobeton
 • ø 400 mm - 285,0 mb - kamionka glazurowana
 • ø 300 mm - 2174,0 mb - kamionka glazurowana
 • ø 200 mm - 1639,0 mb - kamionka glazurowana
 • ø 160 mm - 2017,0 mb (aranżowane przyłącza) - kamionka glazurowana
PRZEWODY TŁOCZNE

długość łączna 1743,0 mb,
w tym:
 • ø 250 mm - 1146,0 mb - PEHD
 • ø 180 mm - 341,0 mb - PEHD
 • ø 110 mm - 256,0 mb - PEHD
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
P1-Q=28,8 m3/h, H=14,86 m, M=2 x 2,5 kW,
tłocznia ścieków. P2-Q=144 m3/h, H=17,10 m, M=2 x 12,1 kW,
tłocznia ścieków. P3-Q=76 m3/h, H=9,45 m, M=2 x 3,6 kW,
tłocznia ścieków. P4-Q=83 m3/h, H=8,06 m, M=2 x 3,4 kW,
tłocznia ścieków.
12.02.2009 r. - 15.12.2010 r.
28 Gmina Sławno
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Trojanów, gm. Sławno
Wydajność:
Qdśr=2x550 m3/d = 1.100 m3/d.

Wykonane prace projektowe:
 • Projekt technologiczny,
 • Projekt budowlany,
 • Projekt wykonawczy,
 • Operat wodno-prawny,
 • Nadzór autorski
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Opracowanie projektu technologicznego, kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji:
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Trojanów, gm. Sławno
Wydajność:
Qdśr=2x550 m3/d = 1.100 m3/d.
posiadającej następujące docelowe wymiary:
 • docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w m. Trojanów:

>
Parametr
Parametry projektowane oczyszczalni ścieków
Qd.śr - średnia dobowa ilość ścieków1100 m3/d
Qd.max - maksymalna dobowa ilość ścieków>1370 m3/d
Qh.max - maksymalna godzinowa ilość ścieków100 m3/h
Qm - miarodajny przepływ ścieków (I=85%)85 m3/h

Wskaźnik(Qd=1.100 m3/d)ŁadunekStężenie
Odczyn------pH6,5 - 8,0
CHZTkgO2/dobę592gO2m3538
BZT5kgO2/dobę397gO2m3361
Zawiesina ogólnakg/dobę386g/m3351
Azot ogólnykgN/dobę52,8gN/m348
Fosfor ogólnykgP/dobę10,1gP/m39,2
RLM = 6 620 osoby
Jakość ścieków oczyszczonych:

Odczyn 6,5 - 9,0 pH
CHZT < 125 mgO2/dm3
BZT5 < 25 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna < 35 mg/dm3
 • Projektem objęto następujące obiekty:
Punkt ścieków dowożonych
Szybkozłącze do odbioru ścieków
Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków
Pomiar ilości ścieków dowożonych
Moduł rejestracyjny, wydruk danych
Zbiornik rozprężny ścieków dowożonych
Równomierne dozowanie ścieków
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
Automatyczna krata hakowa
Automatyczne sito skratkowe
Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
Pięciokomorowy selektor beztlenowy
Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Osadniki wtórne pionowe - separacja osadu od ścieków
Stacja dmuchaw
Zagęszczanie i dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernego
Stacja mechanicznego odwadniania osadu
Stacja wapnowania osadu odwodnionego
Działanie oczyszczalni zautomatyzowane po przez zastosowanie sterowania z mozliwością przesyłania stanów awaryjnych poszczególnych urządzeń poprzez łącze telefoniczne system GSM.
29.11.2007 r. - 30.11.2010r.
29 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Wschód" zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych.
Na nasze zlecenie następujące prace projektowe:
 • Projekt Technologiczny,
 • Projekt Budowlany
 • Projekt Wykonawczy
 • Operat wodno-prawny

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Opracowanie projektu technologicznego, kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Wschód" zlokalizowanej przy ulicy Południowej w Łaziskach Górnych posiadającej następujące docelowe wymiary:
 • docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków "Wschód" w m. Łaziskach Górnych:
ParametrParametry projektowe
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków3.040 m3/d
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków4.240 m3/d
Qh,min - minimalny godzinowy przepływ ścieków100 m3/h
Qh,max - maksymalna godzinowy przepływ ścieków364 m3/h
Wskaźnik (Qd = 3.040 m3/d)ŁadunekStężenie
Odczyn------pH6,5 - 8,0
Temperatura------oC12
CHZTkgO2/dobę3 300gO2/m3 1 089
BZT5kgO2/dobę1 590gO2/m3520
Zawiesina ogólnakg/dobę1 490g/m3490
Azot ogólnyKgN/dobę301gN/m399
Fosfor ogólnykgP/dobę50gP/m316,5
Przewidywana ilość mieszkańców równoważnych 26 500 RLM.
 • Jakość ścieków oczyszczonych:
Odczyn6,5 - 9,0 pH
CHZT< 125 mgO2/dm3
BZT5< 15 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna< 35 mg/dm3
Azot ogólny< 15 mg/dm3 przy T > 12 oC
Fosfor ogólny< 2 mg/dm3
 • Projektem objęto następujące ciągi technologiczne:
- Oczyszczanie wstępne.
- Oczyszczanie biologiczne.
- Stabilizacja i odwadnianie osadów.
10.08.2008 r. - 09.08.2010r.
30 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Sp. z o.o.
Ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn Koźle
tel. (77) 480 13 00
Inwestycja
Modernizacja oczyszczalni ścieków i zarządzanie osadami, wydłużenie systemu rozprowadzania wody, zamknięcie dwóch zakładów uzdatniania wody pitnej .Projekt Nr 2003/PL/16/P/PE/046 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie - Koźlu.

Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania:

Koncepcja Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy Nadzór autorski Operat wodnoprawny

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Oczyszczalnia ścieków w Kędzierzynie Koźlu:

Qdśr = 16 000 m3/d
Qdmax = 20 000 m3/d
Qhmax = 1 333 m3/h
Qhmaxdeszcz = 2 666 m3/h
S BZT5 = 280 g/m3 - 330 g/m3
ChZTCr = 560 g/m3 - 645 g/m3
S zaw. og = 180 g/m3 - 250 g/m3
S Pog = 8,8 g/m3 - 10,5 g/m3
S Nog = 67 g/m3 - 85 g/m3
Ł BZT5 = 4 480 kg/d - 5 280 kg/d
Ł ChZT = 8 960 kg/d - 10 320 kg/d
Ł zaw. og = 2 880 kg/d - 4 000 kg/d
Ł Pog = 141 kg/d - 168 kg/d
Ł Nog = 1 072 kg/d - 1 360 kg/d
RLM = 66 670 osoby
Parametry ścieków oczyszczonych:
Lp.Patametr
1BZT5
2ChZT
3Zawiesina ogólna
4Azot ogólny
5Fosfor ogólny

Suszarnia posiada następujące parametry:

- nominalny współczynnik przepływu mokrych osadów: 1.316 kg/h
- najwyższy współczynnik przepływu mokrych osadów: 1.500 kg/h
- projektowana wilgotność na wejściu: 16 %DS
- projektowana wilgotność na wyjściu: 90 %DS
- nominalna zdolność odparowania: 1.000 kg/h
- najwyższa wydajność odparowania: 1.233 kg/h
Po zakończeniu procesu osuszania suchy osad będzie miał następującą charakterystykę:
- suchość nie niższa niż 90%
- jednolita suchość w całym materiale
- forma granulatu o niskiej zawartości pyłu
- stabilność biologiczna
- kompletna higienizacja

projektem modernizacji oczyszczalni ścieków objęto następujące obiekty:
- budynek krat
- osadnik wtórny
- wydzielona komora fermentacyjna zamknięta (WKFz)
- stacja wymienników ciepła i pomp cyrkulacyjnych
- instalacja suszenia osadów ściekowych
- system automatyki i sterowania oczyszczalni ścieków
- sieci uzbrojenia terenu,
- drogi i place wewnętrzne,

Sieć wodociągowa w Kędzierzynie Koźlu:
Wodociąg W1 -
  długość wodociągu L = 3 985,0 m
materiał polietylen PE - O 225 PN10 PE 100 SDR 17.
Wodociąg W2 -
długość wodociągu L=3 110,0 m
materiał polietylen PE - O 225 PN10 PE 100 SDR 17.
Wodociąg W3 -
Długość wodociągu L=7 666,0 m
Materiał polietylen PE - O 280 PN10 PE 100 SDR 17.
Wodociąg W4 -
Długość wodociągu L = 1 433,0 m
Materiał polietylen PE - O 110 PN10 PE 100 SDR 17.
Wodociąg W5 -
Długość wodociągu L = 3 610,0 m
Materiał polietylen PE - O 225 PN10 PE 100 SDR 17.

Hydrofornia wolno stojąca o wydajności 45 m3/h i H = 38 m H2O - sztuk 1
Hydrofornia wolno stojąca o wydajności 60 m3/h i H = 50,89 m H2O - sztuk 1 .

22.10.2006r. - 30.09.2010r.
31 Mott Mac Donald Limitid Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
Opracowanie koncepcji. Modernizacja Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim .

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Przedmiot inwestycji .

Celem modernizacji oczyszczalni ścieków dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego była rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków poprzez wprowadzenie procesu technologicznego zapewniającego przyjęcie ścieków oraz utylizację osadów dla przewidywanej ilość mieszkańców równoważnych

RLM = 133 467 RLM i ilości dopływających ścieków wynoszącej Qdśr = 9766 [m3/d].

Koncepcja została wykonana dla potrzeb opracowania studium wykonalności dla inwestycji obejmującej modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego.

Zakres opracowania.

Firma ECON wykonała czterowariantową koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim

15.10.2007r. - 30.06.2009r.
32 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wołomin
Opracowanie projektu technologicznego, kompletnego projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja przepompowni "GRYCZANA" w Wołominie posiadającej następujące docelowe wymiary:

 • docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Wołominie :

Lp.

Parametr .

Jednostka

Wielkość

Qdsr

m3/d

12 000,00

Qdmax

m3/d

14 000,00

Qhśr

m3/h

500,0

Qhdśr

m3/h

750,0

Qhmax

m3/h

900,0

BZT5 sśr

Łśr

g/m3

kg/d

397,5

4 770,0

ChZT sśr

Łśr

g/m3

kg/d

795,0

9 540,0

Zawiesina ogólna sśr

Łśr

g/m3

kg/d

397,5

4 770,0

Azot ogólny sśr

Łśr

g/m3

kg/d

72,8

873,6

Fosfor ogólny sśr

Łśr

g/m3

kg/d

13,2

158,4


RLM = 79 500 osoby

Parametry ścieków oczyszczonych :

Lp.

Parametr .

Wielkość eg PFU

BZT5

s = 15,0 g/m3

ChZT

s = 125,0 g/m3

Zawiesina ogólna

s = 35,0 g/m3

Azot ogólny

s = 15,0 g/m3

Fosfor ogólny

s = 2,0 g/m3

 • Projektem objęto następujące obiekty:

A. Pompownia osadu wstępnego

B. Stacja zagęszczania osadu

C. Stacja hydroforowa

D. Stacja dezintegracji zagęszczonego osadu nadmiernego

E. Pompownia zagęszczonego osadu zmieszanego

F. Pompownia osadu recyrkulowanego dla WKFz

G. Wymienniki ciepła dla WKFz

H. Agregat prądotwórczy kogeneracyjny.

I. Agregat prądotwórczy awaryjny.

J. Kotłownia wodna niskoparametrowa.

Parametry agregatu prądotwórczego:

Moc elektryczna nominalna

dla pracy z siecią i przy tp=70oC 236 kW

Moc cieplna nominalna

dla pracy z siecią i przy tp=70oC 330 kW

Napięcie nominalne 400/230 V

Częstotliwość 50 Hz

Nominalny współczynnik mocy cos ? 1

Parametry obiegu cieplnego 90/70 °C

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o zasady żółtego FIDIC

30.09.2007r. - 30.08.2008r.
33 Urząd Miejski w Łazach
42-450 Łazy
ul. Traugutta 15
Kanalizacja sanitarna dla miasta Łazy
Zakres praz : Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej Badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , raport , Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski , przedmiar robót , specyfikacja wykonania i odbioru robót.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania :

KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 38726,0 mb w tym:
Dn 1000 mm - 96,0 mb
Dn 400 mm - 269,0 mb
Dn 300 mm - 513,0 mb
Dn 250 mm - 2465,0 mb
Dn 200 mm - 28902,0 mb
Dn 160 mm - 6468,0 mb

PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 5630,0 mb, w tym:
250 mm - 310,0 mb
200 mm - 1073,0 mb
160 mm - 723,0 mb
125 mm - 728,0 mb
110 mm - 2796,0 mb

KANALIZACJA CIśNIENIOWA
długość łączna 809,0 mb, w tym:
? 50 mm - 809,0 mb

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
ilość 8 - szt.
P1 - tłocznia o Q = 155 m3/h , H = 6,26 m
P2 - tłocznia o Q = 95 m3/h , H = 21,1 m
P3 - tłocznia o Q = 36 m3/h , H = 19,82 m
P4 - tłocznia o Q = 51 m3/h , H = 13,83 m
P5 - tłocznia o Q = 19,8 m3/h , H = 18,4 m
P6 - tłocznia o Q = 20 m3/h , H = 4,8 m
P7 - tłocznia o Q = 20 m3/h , H = 16,12 m
P8 - tłocznia o Q = 20 m3/h , H = 9,46 m

PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE
ilość 12 - szt.
11.2005 - 12.2007
34 Gmina Kęty
32-650 Kęty, Rynek7
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach w gminie Kęty
Zakres prac : prace geodezyjne , geologiczne , raport wpływu na środowisko (część kanalizowanego terenu zaliczona została do Natury 2000) , materiały do wystąpienia o decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz projekt budowlano-wykonawczy , kosztorysy inwestorskie , operaty wodno-prawne dla poniższego zakresu prac :

I. Kanalizacja sanitarna .
- System kanalizacji - kanalizacja ciśnieniowa
- Pompownia sieciowa Ps - 1 szt.
- sieć główna -przewody tłoczne PE-HD 50- 160mm L= 34044,0m
- przyłącza grawitacyjne - rury PCV 160mm L = 12516,0m
- kanał grawitacyjny dn 1000 L= 91,0 m
- kanał grawitacyjny dn250 L= 10,0 m
- studzienki pompowe (pompownie przydomowe) - szt.780


II. Oczyszczalnia ścieków .
ścieki dopływające do oczyszczalni razem
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni razem Wartość
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków m3/d 575
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków m3/d 713
Jakość ścieków
Jakość ścieków sanitarnych dopływających do projektowanej oczyszczalni przyjęto na podstawie danych gmin analogicznych. Jakość ścieków surowych i ładunek zanieczyszczeń przyjęty do projektowanej oczyszczalni 575 m3/d - 5227 RLM
Wskaźnik (Qd = 575 m3/d) Ładunek Stężenie
Odczyn
CHZT
BZT5
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
-
kgO2/dobę
kgO2/dobę
kg/dobę
kgN/dobę
kgP/dobę
-
627
313
287
57,5
9,4
pH
gO2/m3
gO2/m3
g/m3
gN/m3
gP/m3
6,5 - 8,0
1090
545
500
100,0
16,3

Wymagany stopień oczyszczania
Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych rozporządzeniach: W zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 8 Lipca 2004 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) Ilość mieszkańców równoważnych wynosi 5227 RLM

Lp. Parametr stężenia zanieczyszczeń Jednostka Ilość
1 ChZT % redukcji 75
2 BZT5 % redukcji 90
3 Zawiesina ogólna % redukcji 90


W zakresie przeróbki osadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 Sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów na cele nieprzemysłowe.

Podstawowe elementy oczyszczalni: Punkt zlewny ścieków dowożonych
 • Mechaniczne podczyszczenie ścieków na kracie
 • Zbiornik rozprężny ścieków
 • Porcjowe dozowanie ścieków do pompowni głównej
Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
 • Automatyczne sito obrotowe
 • Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
 • Komora defosfatacji (3 komorowy selektor) - warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania
 • Komora denitryfikacji/nitryfikacji
 • Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków
Mechaniczne odwadnianie osadów w budynku technicznym oczyszczalni Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne .
05.2006 - 12.2007
35 Urząd Miejski w Sławkowie
41-260 Sławków
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej, badania geologiczne, podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, raport, Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski , przedmiar robót dla inwestycji:
Kanalizacji dla obsługi EUROTERMINALU w Sławkowie - etap II - zlewnia C i D I. Kanalizacja sanitarna.

KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 3553,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 2113,0 mb; Ø200 mm - 1358,0 mb; Ø160 mm - 82,0 mb;

PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 690,0 mb, w tym:
Ø180x13,3 mm - 690,0 mb;

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
ilość 1 - szt. Wydajność Q = 75,4 m3/h

KANALIZACJA CISNIENIOWA
długość łączna 3194,0 mb, w tym:
Ø63x5,8 mm - 3194,0 mb; pompownie przydomowe - 66 szt.
II. Oczyszczalnia ścieków. ścieki dopływające do oczyszczalni razem
Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni razem Wartość
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków m3/d 800
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków m3/d 1000
Jakość ścieków Jakość ścieków surowych i ładunek zanieczyszczeń przyjęty do projektowanej oczyszczalni (800 m3/d) - 6000 RLM Ø
Wskaźnik (Qd = 800 m3/d) Ładunek Stężenie
Odczyn
CHZT
BZT5
Zawiesina ogólna
Azot ogólny
Fosfor ogólny
-
kgO2/dobę
kgO2/dobę
kg/dobę
kgN/dobę
kgP/dobę
-
670
360
330
72
12
pH
gO2/m3
gO2/m3
g/m3
gN/m3
gP/m3
6,5 - 8,0
836
449
412,3
90,0
15,0
Wymagany stopień oczyszczania
Rozwiązanie oczyszczalni ścieków zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z wymaganiami określonymi w niżej wymienionych rozporządzeniach: W zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 8 Lipca 2004 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) Ilość mieszkańców równoważnych wynosi 6000 RLM
Odczyn      6,5 - 8,0 pH
CHZT      < 125 mgO2/dm3
BZT5      < 25 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna     < 35 mg/dm3

W zakresie przeróbki osadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 Sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów na cele nieprzemysłowe.
Podstawowe elementy oczyszczalni:
Punkt zlewny ścieków dowożonych:
Mechaniczne podczyszczenie ścieków na kracie; Zbiornik rozprężny ścieków; Porcjowe dozowanie ścieków do pompowni głównej ;

Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:
Automatyczne sito obrotowe; Piaskownik pionowy;

Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych:
Komora defosfatacji (3 komorowy selektor) - warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania; Komora denitryfikacji/nitryfikacji; Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków;
10.2005 - 05.2006
36 Urząd Miejski w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , raport , Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski , przedmiar robót dla inwestycji :
ROZBUDOWA I RENOWACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W CENTRUM SOCHACZEWA
KANAŁY GRAWITACYJNE WYKONANE Z PCV .
długość łączna 10264,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 888,0 mb Ø200 mm - 7401,0 mb Ø160 mm - 1975,0 mb
PRZEWODY TŁOCZNE WYKONANE Z PE
długość łączna 698,0 mb, w tym:
Ø160 mm - 365,0 mb Ø110 mm - 333,0 mb
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE - TŁOCZNIE śCIEKÓW
ilość 3 - szt.
03.2005 - 12.2005
37 Urząd Miejski w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16
P.W. BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W CENTRUM SOCHACZEWA
Zestawienie długości i średnic kanałów poddanych renowacji w niniejszym opracowaniu DN 200 - 1303 mb ; DN 250 - 1251 mb ; DN 300 -592 mb ; DN 500 - 2661 mb Studnie do regeneracji - 152 szt ( ca . 664 mb komór roboczych i kominów włazowych)
03.2005 - 06.2005
38 Urząd Gminy i Miasta Miechów ul. Sienkiewicza 25 32-200 Miechów P.W. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komorowie dla Gminy i Miasta Miechów . Qd,śr = 4 560 m3/d . Prace objęły zarówno obiekty modernizowane jak i obiekty nowe. 01.2005 - 06.2005
39 Urząd Miejski w Sochaczewie
96-500 Sochaczew
ul. 1 Maja 16
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , raport Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski , przedmiar robót.
Dla inwestycji :
Rozbudowa i modernizacja istniejącej Miejskiej Oczyszczalni ścieków przy AL. 600-lecia w Sochaczewie.
Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Sochaczewie:
Qd,śr.ś - średnia dobowa ilość ścieków m3/d 8 951
Qd,max. - maksymalna dobowa ilość ścieków m3/d 11 636
Qh,max. - maksymalna godzinowa ilość ścieków m3/h 750
Qhśr - średni godzinowy przepływ m3/h 373
Qhdśr - przepływ średni z godzin dziennych m3/h 526
W tym :
Qd,śr - średnia dobowa ilość ścieków m3/d 400
Qd,max - maksymalna dobowa ilość ścieków m3/d 450
Qh,max - maksymalna godzinowa ilość ścieków m3/h 50
Odczyn --- --- pH 7,2
CHZT kgO2/dobę 6437,0 gO2/m3 1019
BZT5 kgO2/dobę 3355,5 gO2/m3 460
Zawiesina ogólna kg/dobę 2986,6 g/m3 638
Azot ogólny kgN/dobę 386,9 gN/m3 64
Fosfor ogólny kgP/dobę 131,1 gP/m3 20
Chlorki kg/dobę 1534,7 g/m3 245
Siarczany kg/dobę 529,0 g/m 388
Łączna liczba mieszkańców równoważnych wynosi 55 925 RLM
W ramach realizacji zlecenia opracowano projekty wykonawcze dla następujących prac :
Części mechanicznego oczyszczania ścieków
o Stacja zlewcza
- Montaż kontenerowej stacji zlewczej
o Budynek krat
- Wymiana krat i układu transportowania skratek
- Montaż przenośnika piasku
- Dobudowa pomieszczenia na kontenery do odbioru piasku i skratek wyposażonego w układ do transportu kontenerów z odpadami na plac .
- Remont wewnętrznych instalacji co i wentylacji
o Napowietrzane piaskowniki z odtłuszczaczami,
- Remont części betonowych piaskownika znajdujących się nad poziomem ścieków
- Montaż mechanicznych zastawek na dopływie ścieków do poszczególnych komór przepływowych piaskownika.
- Montaż nowych kabli grzewczych na torach jednych zgarniacza.
o Pompownie główna
- Wymiana trzech pompy o wydajności 250 m3/h , H = 9,0 m , P = 15 kW.
" Części biologicznego oczyszczania ścieków
w postaci reaktorów przepływowych z osadem czynnym oraz osadników wtórnych.
o Reaktory osadu czynnego
- Budowa nowego reaktora pracującego w technologii Organica - Ogrody Odnowy o przepustowości 3 000 m3/ d.
- Zaadaptowanie istniejących reaktorów do pracy w technologii Organica - Ogrody Odnowy wraz z wymianą mieszadeł , rusztu napowietrzającego oraz obudowaniem reaktorów szklarnią o przepustowości 6 000 - 7 700 m3/d
- Przekonstruowanie dopływu ścieków i osadów do rozdzielacza przed reaktorami biologicznymi w celu uzyskania efektu mieszania ścieków z osadem recyrkulowanym przed przelewami rozdzielającymi .
o Osadniki wtórne
- Wymiana wyposażenia w istniejących osadnikach wtórnych .
- Remont bieżni na istniejących osadnikach wtórnych.
- Dobudowa nowego osadnika radialnego o średnicy 21 m.
- Montaż wyposażenia nowego osadnika wtórnego.
o Budynek dmuchaw
- Wymiana dwóch istniejących i montaż trzeciej nowej dmuchawy pracującej oraz jednej dmuchawy zapasowej.
- Zamontowanie trzech zintegrowanych wywietrzników dachowych.
- Wykonanie sześciu otworów wlotowych powietrza o wymiarach 0,9 x 0,6 m
- Wykonanie ogólnego remontu wnętrza i elewacji .
o Pompownia wody przemysłowej
- Wymiana pompy do wody przemysłowej na pompę zalewową systemu hydroforowego.
o Zwężka pomiarowa
- Montaż nowego przepływomierza.
Części odbioru i przeróbki osadu
o Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
- Zakup dodatkowej ( rezerwowej ) pompy zatapialnej.
o Komora rozdziału
- Podłączenie kanału zasilającego trzeci ( dobudowany) osadnik wtórny.
o Stacji odwadniania i wapnowania osadu.
- Demontaż istniejącego wyposażenia
- Zamontowanie nowej prasy do odwadniania osadu
- Dobudowa pomieszczenia na przyczepę z osadem.
- Montaż zestawu hydroforowego.
o Plac zadaszony
- Budowa zadaszenia nad poletkami osadowymi o powierzchni 250 m2.
12.2004 - 12.2005
40 Urząd Gminy w Nowej Słupi
26-006 Nowa Słupia ul. Rynek 15
Kompletny P.B.W. Modernizacja czyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości Qd,śr = 600 m3/d w miejscowości Rudki, gm. Nowa Słupia Oczyszczalnia ścieków w technologii BIOTECH 07.2004 - 11.2004
41 Urząd Miasta Kielce
25-361 Kielce
Ul.Szymanowskiego 6
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , raport o oddziaływaniu na środowisko, Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót.
Dla inwestycji :
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w ulicy Batalionów Chłopskich od nr ewid. 400 do nr porządkowego 236, w ulicy Zbigniewa Kruszelnickiego, wzdłuż drogi od ul. Batalionów Chłopskich z włączeniem do istniejącego kolektora ? 800 mm przy ul. Stawki
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania :
KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 6818,0 mb, w tym:
Ø1000 mm - 381,0 mb - polimerobeton Ø800 mm - 322,0 mb - polimerobeton Ø400 mm - 285,0 mb - kamionka glazurowana Ø300 mm - 2174,0 mb - kamionka glazurowana Ø200 mm - 1639,0 mb - kamionka glazurowana Ø160 mm - 2017,0 mb ( aranżowane przyłącza) - kamionka gazurowana
PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 1743,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 1146,0 mb - PEHD Ø180 mm - 341,0 mb - PEHD Ø110 mm - 256,0 mb - PEHD
RETENCJA KANAŁOWA
- pompownia P1 L= 102 m DN 800 - polimerobeton - pompownia P2 L= 225 m DN 1000 - polimerobeton - pompownia P4 L= 220 m DN 800 - polimerobeton - pompownia P5 L= 156 m DN 1000 - polimerobeton
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
P1 - Q = 28,8 m3/h , H = 14,86 m , M = 2 x 2,5 kW , tłocznia ścieków . P2 - Q = 144 m3/h , H = 17,10 m , M = 2 x 12,1 kW , tłocznia ścieków . P3 - Q = 76 m3/h , H = 9,45 m , M = 2 x 3,6 kW , tłocznia ścieków . P4 - Q = 83 m3/h , H = 8,06 m , M = 2 x 3,4 kW , tłocznia ścieków .
05.2004 - 02.2006
42 Urząd Gminy Słupia Jędrzejowska
28-230 Słupia Jędrzejowska
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , prace geodezyjne , geologiczne ,koncepcji , uzyskanie decyzji lokalizacyjnej , pozwolenia na budowę oraz projekt budowlano-wykonawczy dla zadania : "Ekorozwój Ponidzia. Ochrona górnego dorzecza rzeki Nidy oraz ochrona podziemnego głównego zbiornika wód podziemnych i związana z tym aktywizacja gospodarcza gmin poprzez sanitację i wodociągowanie gmin Sędziszów, Słupia J., Wodzisław" Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Nowa Wieś, Wywła, Rawka, Słupia"
SIEĆ WODOCIˇGOWA
Materiał PEHD ; długość łączna 26466,0 mb, w tym:
Ø200 mm - 4764,0 mb Ø160 mm - 7440,0 mb Ø125 mm - 3117,0 mb Ø110 mm - 625,0 mb Ø90 mm - 806,0 mb Ø63 mm - 858,0 mb Ø50 mm - 789,0 mb Ø40 mm - 8067,0 mb
W rozbiciu na poszczególne miejscowości:
Materiał PEHD ; długość łączna 5715,0 mb, w tym:
Ø160 mm - 3809,0 mb Ø90 mm - 128,0 mb Ø63 mm - 238,0 mb Ø50 mm - 26,0 mb Ø0 mm - 1514,0 mb
Słupia
Materiał PEHD ; długość łączna 11090,0 mb, w tym:
Ø200 mm - 2950,0 mb Ø160 mm - 584,0 mb Ø125 mm - 1806,0 mb Ø110 mm - 402,0 mb Ø90 mm - 678,0 mb Ø63 mm - 339,0 mb Ø50 mm - 622,0 mb Ø40 mm - 3709,0 mb
Nowa Wieś
MAterial PEHD ; długość łączna 6964,0 mb, w tym:
Ø200 mm - 1814,0 mb Ø160 mm - 1448,0 mb Ø125 mm - 962,0 mb Ø110 mm - 223,0 mb Ø63 mm - 281,0 mb Ø50 mm - 98,0 mb Ø40 mm - 2138,0 mb
Rawka
Materiał PEHD ; długość łączna 2697,0 mb, w tym:
Ø160 mm - 1599,0 mb Ø125 mm - 349,0 mb Ø 50 mm - 43,0 mb Ø40 mm - 706,0 mb
PRZEPOMPOWNIE WODY
Wydajność Q = 50 m3/h ilość - 2 szt.
SIEĆ KANALIZACYJNA
KANAŁY GRAWITACYJNE
Materiał PCV ; długość łączna 16391,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 5037,0 mb Ø200 mm - 10672,0 mb Ø160 mm - 682,0 mb
W rozbiciu na poszczególne miejscowości:
Wywła
Materiał PCV ; długość łączna 4471,0 mb, w tym:
Ø200 mm - 4410,0 mb Ø160 mm - 61,0 mb
Słupia
Materiał PCV ; długość łączna 4816,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 2149,0 mb Ø200 mm - 2465,0 mb Ø160 mm - 202,0 mb
Nowa Wieś
Materiał PCV ; długość łączna 5009,0 mb, w tym:
Ø250 mm - 2888,0 mb Ø200 mm - 1796,0 mb Ø160 mm - 325,0 mb
Rawka
Materiał PCV ; długość łączna 2095,0 mb, w tym:
Ø200 mm - 2001,0 mb Ø160 mm - 94,0 mb
RUROCIˇGI CIśNIENIOWE
Materiał PEHD ; długość łączna 295,0 mb, w tym:
Ø63 mm - 295,0 mb
pompownie przydomowe - szt.3
PRZEWODY TŁOCZNE
Materiał PEHD ; długość łączna 3237,0 mb, w tym:
Ø110 mm - 77,0 mb Ø125 mm - 3160,0 mb
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE - TŁOCZNIE SCIEKÓW
Wydajność Q = 25 m3/h ilość - 1 szt.
Wydajność Q = 30 m3/h ilość - 1 szt.
02.2004 - 01.2006
43 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz ul. Wincentego Pola 22
Zakres opracowania
 • Projekt Technologiczny,
 • Projekt Budowlany,
 • Nadzór autorski
 • Projekt zamienny instalacji podgrzewania osadu .
Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu:

 

Lp.

Parametr

Jednostka

Wielkość

1.

Qdśr

m3/d

30 000,00

2.

Qdmax

m3/d

40 000,00

3.

Qdmin

m3/d

20 000,00

4.

BZT5

Łdśr

kg/d

8 397

Nd

 

1,13

5.

Zawiesina ogólna

Łdśr

kg/d

20 166,00

Nd

 

1,39

6.

Ekstrakt eterowy

Łdśr

kg/d

2 246,00

Nd

Nd

1,41

 

Równoważna liczba  mieszkańców - 139 950 RLM.

 

 • docelowy ładunek osadów do ustabilizowania na oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu:

ładunek średni dobowy osadu zmieszanego do WKFz M = 13 349 kgsm/d

średnia dobowa objętość osadów do utylizacji V = 221,7 m3/d

ładunek maksymalny dobowy osadu zmieszanego do WKFz M = 16 977 kgsm/d

średnia dobowa objętość osadów do utylizacji V = 283,7 m3/d

 

 • w ramach realizacji inwestycji przewidziano:

W ramach modernizacji oczyszczali ścieków w Nowym Sączu wykonano:

-         zaprojektowano i wykonano pompownię przetłaczają części pływające do WKFz,

-         zaprojektowano i wymieniono mechaniczny zagęszczacza osadów nadmiernych,

-         zaprojektowano i wybudowano nową komorę WKFz (pracującej równolegle w stosunku do istniejącej komory WKFz) wraz z maszynownią,

-         zaprojektowano i wykonano nowy zbiornik gazu,

-         zaprojektowano i wykonano  nową pochodnię gazową

-         zaprojektowano i wykonano instalację agregatu prądotwórczego

 

Parametry agregatu prądotwórczego:

·        moc elektryczna 320 kW

·        moc cieplna 460 KW

·          ilość oleju w układzie 106 dm 3

·        sprawność elektryczna powyżej 35%

·        sprawność cieplna powyżej 50%

·        sprawność ogólna powyżej 85%

21.01.2004 r. - 30.08.2008 r.
44 Sądeckie Wodociągi Nowy Sącz Pierwsze miejsce w konkursie na opracowanie PB. Modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu. Qdśr = 30 000 m3/d. Zamknięta komora fermentacyjna, agregat prądotwórczy. 11.2003
45 Urząd Miasta Biłgoraj P.B.W. Studium wykonalności. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Biłgoraju. Qdśr = 8000 m3/d. Dwie zamknięte komory fermentacyjne. 10.2003 - 04.2004
46 Urząd Miasta Kielce
25-361 Kielce
Ul.Szymanowskiego 6
Materiały do wydania decyzji lokalizacyjnej , badania geologiczne , podkłady geodezyjne, materiały do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , raport o oddziaływaniu na środowisko, Projekt Budowlano - Wykonawczy, kosztorys inwestorski , przedmiar robót.
Dla inwestycji :
Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i częściowo grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielc wzdłuż ulic: ściegiennego, Przyłogi, Łanowej, Sukowskiej, Kalinowej, Do Modrzewia, Na Stole, Leśniówka, Posłowicka, Zagrabowicka, Charsznicka, Chorzowska, Będzińska, Olkuska, Sędziszowska oraz na gruntach gminy Sitkówka-Nowiny.
Szczegółowy zakres rzeczowy zadania :
KANAŁY GRAWITACYJNE
długość łączna 20947,0 mb, w tym:
Ø1000 mm - 625,0 mb - polimerobeton Ø800 mm - 773,0 mb - polimerobeton Ø500 mm - 467,0 mb - kamionka glazurowana Ø400 mm - 465,0 mb - kamionka glazurowana Ø300 mm - 2714,0 mb - kamionka glazurowana Ø200 mm - 15903,0 mb - kamionka glazurowana
PRZEWODY TŁOCZNE
długość łączna 9940,0 mb, w tym:
Ø500 mm - 1622,0 mb - PEHD Ø450 mm - 4941,0 mb - PEHD Ø315 mm - 1583,0 mb - PEHD Ø140 mm - 713,0 mb - PEHD Ø125 mm - 32,0 mb - PEHD Ø110 mm - 997,0 mb - PEHD
PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
P2 - Q = 105 m3/h , H = 10,62 m , M = 2 x 5,9 kW , tłocznia ścieków . P3 - Q = 22 m3/h , H = 6,0 m , M = 2 x 0,8 kW , tłocznia ścieków . P4 - Q = 45 m3/h , H = 9,03 m , M = 2 x 2,7 kW , tłocznia ścieków . P5 - Q = 23 m3/h , H = 39,00 m , M = 2 x 10,3 kW , tłocznia ścieków . P6 - Q = 678 m3/h , H = 30,00 m , M = 4 x 46,0 kW , dwie tłocznie ścieków pracujące równolegle . P8 - Q = 36 m3/h , H = 33,00 m , M = 2 x 9,7 kW , tłocznia ścieków . P9 - Q = 230 m3/h , H = 47,00 m , M = 2 x 57,3 kW , tłocznia ścieków .
08.2003 - 02.2006
47 ZPWiK Koło P.B. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Kole. Etap I. Qdśr = 10 000 m3/d. Komory osadu czynnego w technologii złoża fluidalnego EvU-perl. 08.2003 - 12.2003
48 Grupowa Oczyszczalnia ścieków dla Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej Materiały przetargowe wg. żółtego FIDICA dla inwestycji. Termiczne przekształcenia osadów dla GOś-ŁAM . Dobowa ilość odwodnionych osadów o uwodnieniu 20 % - 200 t/d 08.2003 - 04.2004
49 Urząd Miejski Gwardiejsk Obwód Kaliningradzki Projekt technologiczny oczyszczalni ścieków w Gwardiejsku. Qdśr = 5 000 m3/d 07.2003 - 09.2004
50 Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19
Kompletny P.B.W. Kanalizacja sanitarna w Smolnicy wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OCZYSZCZALNIA śCIEKÓW Przepustowość 375 m3/d. Oczyszczanie ścieków w reaktorze natlenianym sprężonym powietrzem, tlenowa stabilizacja osadów z mechanicznym odwadnianiem i wapnowaniem osadu. SYSTEM KANALIZACJI KANAŁY GRAWITACYJNE: długość łączna 8953,0 mb - Ø150 - 200 mm; RUROCIˇGI CIśNIENIOWE: długość łączna 232,0 mb - Ø50 mm; PRZEWODY TŁOCZNE: długość łączna 1113,0 mb - Ø110 mm; PRZYŁˇCZA DOMOWE: ilość - 226 szt. w tym pompownie przydomowe ilość - 4 szt.; PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE: ilość - 3 szt. w systemie pompowni sitowych. 06.2003 - 08.2004
51 Urząd Miejski w Pińczowie
Pińczów ul. 3 Maja 10
Kompletny P.B.W. Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowanie północnej części Gminy Pińczów - etap I Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji : SIEĆ WODOCIˇGOWA długość łączna 31742,0 mb, - Ø32 - 225 mm; przyłącza domowe w ilości - 349 szt. SIEĆ KANALIZACYJNA KANAŁY GRAWITACYJNE: długość łączna 27972,0 mb, Ø200 - 300 mm; RUROCIˇGI CIśNIENIOWE: długość łączna 2410,0 mb - Ø50 - 75 mm; PRZEWODY TŁOCZNE: długość łączna 11516,0 mb - Ø110 - 150 mm; PRZYŁˇCZA DOMOWE: ilość - 434 szt., w tym pompownie przydomowe ilość - 15 szt.; PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE: ilość - 11 szt. w systemie pompowni sitowych. 04.2003 - 12.2004
52 Spółka Wodna BYSTRZYCA świdnica za pośrednictwem MITEX Warszawa P.B.W. Oczyszczalnia ścieków w świdnicy. Rozbudowa obiektów gospodarki wodnej. Etap II - Projekt zastępczy. Suszenie i termiczna utylizacja osadów w ilości 7050 kg sm/d 09.2002 - 03.2003
53 Urząd Gminy Rytwiany P.B.W. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla wsi: Kłoda, Szczeka, Niedziałki oraz oczyszczalnia ścieków we wsi Kłoda o wydajności 200 m3/d dla Gminy Rytwiany. SIEĆ KANALIZACYJNA. KANAŁY GRAWITACYJNE: długość łączna 3791,0 mb,; studnie rewizyjne Ø1200 - 59 szt.; studnie przyłączeniowe Ø1000 - 74 szt.; RUROCIˇGI CIśNIENIOWE: długość łączna 13029,0 mb, w; PRZEWODY TŁOCZNE: długość łączna 407,0 mb, w tym: Ø125 mm - 407,0 mb; PRZYŁˇCZA DOMOWE: ilość - 202 szt.; w tym pompownie przydomowe: ilość - 142 szt.; PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE: ilość - 1 szt.; PRZEJśCIA POD PRZESZKODAMI: ilość - 463 mb.; STUDNIE WĘZŁOWE: ilość - 11 szt.; STUDNIE DO PŁUKANIA:
ilość - 1 szt.; STUDNIE ROZPRĘŻNE: ilość - 1 szt.; OCZYSZCZALNIA śCIEKÓW: Qdśr = 200 m3/d
08.2002 - 05.2003
54 Związek Gmin Ekologicznych i Rolniczych EKOROL Sanitacja rzeki Czarna Staszowska - Kanalizacja sanitarna w gminie Połaniec.
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej - L=92986 m; DN 50 - 180 mm; Pompownie przydomowe - 895 szt.; Pompownie sieciowe - 18 szt.; Urządzenia płuczące - 19 szt.; Studnie węzłowe - 32 szt.; Studnie do płukania - 17 szt.; Studnie rozprężne - 5 szt.
08.2002 - 04.2003
55 U.G. Daleszyce KANAŁY GRAWITACYJNE: długość łączna 11638,0 mb, w tym: 250 mm - 1107,0 mb; 200 mm - 10531,0 mb; studnie rewizyjne Ø1200 - 369 szt.; PRZYKANALIKI: długość łączna 4679,0 mb,0 mb, w tym: Ø200 mm - 267,0 mb; Ø150 mm - 4412,0 mb; studnie przyłączeniowe Ø1000 - 287 szt.; RUROCIˇGI CIśNIENIOWE: długość łączna 931,0 mb, w tym: 63 mm - 248,0 mb; 40 mm - 683,0 mb; PRZEWODY TŁOCZNE: długość łączna 2389,0 mb, w tym: 125 mm - 1475,0 mb; 160 mm - 227,0 mb; POMPOWNIE PRZYDOMOWE: ilość - 20 szt.; PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE: ilość i charakterystyka - 3 szt.; PRZEJśCIA POD PRZESZKODAMI: długość łączna 242,0 mb 07.2002 - 01.2003
56 Urząd Gminy Strawczyn Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kuźniaki, Ruda Strawczyńska, Korczyn gmina Strawczyn. Kanały grawitacyjne - L=25724 m, DN - 150-200 mm; Rurociągi ciśnieniowe - L=15545 m, DN - 50-110 mm; Przewody tłoczne - L=5145 m, DN -
50-125 mm; Pompownie przydomowe - 106 szt.; Pompownie sieciowe - 7 szt.
06.2002 - 04.2003
57 ZPOW Dwikozy P.W. Oczyszczalni ścieków dla ZPOW w Dwikozach. Oczyszczalnia ścieków komunalno-przemysłowych o Q = 2000 m3/d 14.04.2002 -
30.11.2002
58 Urząd Gminy Lesznowola P.B.W. Kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa. KANAŁY GRAWITACYJNE: długość łączna 4 378 mb, RUROCIˇGI CIśNIENIOWE: długość łączna 7076 mb, w PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE: ilość - 3 szt. 10.2001 - 04.2002
59 PROKEM Sandomierz P.B. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim. Qdśr = 700 m3/d Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z tlenową stabilizacja osadów. 07.2000 - 12.2000
60 U.M. Wołomin P.B. Modernizacji oczyszczalni ścieków KRYM i pompowni GRYCZANA w Wołominie. Qdśr = 15000 m3/d Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z tlenową stabilizacja osadów. 24.01.2000 - 30.06.2000
61 P.W. i K. Sp. z o.o w Przemyślu P.B. i P.W. Drugi etap budowy oczyszczalni ścieków w Przemyślu. Qdśr = 32320 m3/d Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z fermentacją osadów i utylizacja gazu. 30.03.1998 - 30.03.2001
62 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie śląskiej P.B. Modernizacja oczyszczalni ścieków BARBARA. Qdśr = 10 000 m3/d 08.1997 - 04.1998
63 Z.G. i M. Żychlin P.B. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żychlinie. Q = 3200 m3/d 01.1998 - 05.1998
64 PUiIK P.B. Modernizacji oczyszczalni ścieków w Łukowie. Q = 13 302 m3/d 09.1997 - 02.1998
65 Inwestor Sp. z o.o. Puławy P.B. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puławach. M = 14 500 t/d 07.1997 - 08.1998
66 ENERGOPOL TRADE Warszawa P.B. Modernizacja oczyszczalni DRUŻBA w Moskwie. Q = 560 m3/d 03.1997 - 07.1997
67 U.M. i G. w Suchedniowie P.B. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchedniowie. Q = 3000 m3 04.1996 - 03.1997
Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Do góry
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm
Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm Kielce, Firmy, Kielecki Katalog Firm